LC135 V1 / V2 / V3 / V4 / V5 / V6 / V7 / SRL 110 / Z / ZR / 115 / 115 FI ENKEI SPORT RIM WITH BUSH BEARING SP505 YAMAHA

  • RM330.00 MYR
  • Save RM120 MYR
Tax included.


MODEL: LC135 V1 / V2 / V3 / V4 / V5 / V6 / V7 / SRL 110 / Z / ZR / 115 / 115 FI

BRAND: ENKEI

DESCRIPTION: ENKEI SPORT RIM WITH BUSH AND BEARING SP505 160 X 160 X 17 / 140 X 160 X 17 YAMAHA

CONDITION: NEW