LC135 / JUPITER V2 / V3 / V4 / V5 / V6 (2) STICKER BODY STRIPE YAMAHA ORANGE

  • RM24.90 MYR
  • Save RM25.10 MYR
Tax included.


MODEL: LC135 / JUPITER V2 / V3 / V4 / V5 / V6 (2) 
TYPE OF QUALITY : COPY / LOCAL 
DESCRIPTION: STICKER BODY STRIPE YAMAHA ORANGE 
CONDITION: NEW