LC135 / JUPITER V2 / V3 / V4 / V5 / V6 (2) STICKER BODY STRIPE YAMAHA

  • RM24.90 MYR
Tax included.


MODEL: LC135 / JUPITER V2 / V3 / V4 / V5 / V6 (2)
TYPE OF QUALITY : COPY / LOCAL
DESCRIPTION: STICKER BODY STRIPE YAMAHA
CONDITION: NEW